Заедно можем да живеем в един по-чист град

Мобилно приложение стимулиращо жителите и гостите на София да се откажат от всекидневното използване на своите автомобили и вместо това да използват велосипед, тротинетка или да ходят пеша.

Гласувайте за проекта Гласуването е отворено до 14 Март 2022г.
Hero Device
Проект на:
  • Българска Асоциация за Електромобилност

Замърсяването на въздуха е най-големият риск за здравето в Европейския съюз, свързан с околната среда?

Според Световната здравна организация (СЗО) замърсяването на въздуха е най-големият риск за здравето в Европейския съюз (ЕС), свързан с околната среда. Всяка година в ЕС то води до около 400 00 случая на преждевременна смърт и е причина за външни разходи, свързани със здравето, в размер на стотици милиарди евро. Жителите на градските райони са особено уязвими. Праховите частици, азотният диоксид и тропосферният озон са замърсителите на въздуха, които причиняват повечето от тези преждевременни смъртни случаи.

Защо замърсяването на въздуха е от голямо значение?

Замърсяването на въздуха възниква, когато в атмосферата се освобождават газове, прахови частици и дим, които причиняват вреди за хората, инфраструктурата и околната среда. Световната здравна организация (СЗО) определя това замърсяване като най-големият риск за здравето в Европа, свързан с околната среда. В ЕС замърсяването на въздуха води средно до над 1 000 случая на преждевременна смърт всеки ден, което надвишава над 10 пъти броя на загиналите при пътни произшествия. Фигура 1 показва, че по критерия за загуба на години живот в добро здраве някои държави членки на ЕС се доближават до ситуацията в държави, които често се асоциират с лошо качество на въздуха, като Китай и Индия. През 2013 г. Европейската комисия изчислява общия размер на външните разходи, свързани със здравето, на между 330 и 940 млрд. евро годишно.

Жителите на градовете са най-засегнати

Според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) около една четвърт от европейските жители на градски зони са изложени на нива на замърсяване на атмосферния въздух, надвишаващи някои от стандартите на ЕС за качеството на въздуха, а до 96 % от гражданите на ЕС, живеещи в градовете, са изложени на нива на атмосферно замърсяване, за които СЗО приема, че са вредни за здравето. Замърсяването на въздуха обикновено засяга жителите на градовете повече, отколкото жителите на селски райони — гъстотата на населението в градските зони означава, че повече замърсители се освобождават в по-голям мащаб (например от автомобилния транспорт), а разсейването се постига по-трудно, отколкото в селските райони.

Основни замърсители на въздуха

  • Фините прахови частици (ФПЧ) са твърди и течни частици, суспендирани във въздуха. Те включват множество вещества, от морска сол и полени до канцерогенни за човека вещества като бензо[a]пирен и сажди. ФПЧ се делят на ФПЧ10 (груби частици) и ФПЧ2,5 (фини частици)8 в зависимост от тяхната големина. В частите на Европа, където за битово отопление все още често се използват твърди горива, емисиите на замърсители (особено ФПЧ) обикновено се увеличават, когато зимите са по-студени.
  • Азотният диоксид (NO2) е токсичен газ с червено-кафяв цвят. Той е един от оксидите на азота (NOX).
  • Серният диоксид (SO2) е токсичен безцветен газ с остра миризма. Той е един от серните оксиди (SOX).
  • Озонът в приземните слоеве на атмосферата (O3) или тропосферния озон е безцветен газ, който се образува в близките до земята слоеве чрез химическа реакция на замърсители (като например летливи органични съединения (ЛОС) и NOX) в присъствието на слънчева светлина.
Drawing Moonlanding

Как да гласувате?

  • 1. Последвайте линка за гласуване
  • 2. Разрешете получаването на приблизителната ви локация
  • 3. Изберете проект №1 - Be green
  • 4. Въведете вашият мобилен номер
  • 5. Въведете полученият код като SMS
Гласуването е отворено до 14 Март 2022г.

За гласуването ще е нужно единствено човек да въведе номера на мобилния си телефон, на който ще получи код, с въвеждането на който ще потвърди избора си.

За да гласувате, е нужно да имате достъп до интернет през компютър или телефон с активирана услуга за определяне на местоположението (location service), на който да получите текстово съобщение с кода за потвърждение на избора Ви.